Gallerier
Grafikk
Maleri
Maleri
CV
Artist statement
Utstillinger
post@prolog.no
Facebook
 

Artist statement

 

For meg handler det alltid om å frembringe en indre verden gjennom å observere den ytre.

 

Det virkelige/ overvirkelige, det bevisste/ ubevisste, det synlige/ usynlige.

Jeg ønsker at min kunst oppleves uten ytre betingelser og at betrakteren skal stole på

sin egen forståelse av motivene.

Bildene kan ofte oppfattes som melankolske eller humoristiske, men likevel har symbolikken

et grunnleggende hovedtema; - oss mennesker og den verden vi lever i.

Når den kreative prosessen starter vet jeg ikke helt. Kanskje den alltid er der.

 

Og kanskje derfor kommer ideene hele tiden, uavhengig av hva jeg gjør eller hvor jeg er.

 

Er man virkelig tilstede i livet er inspirasjonen uendelig.

 

Innholdet er fundamentet i bildene mine og jeg arbeider alltid mot den grunnleggende ideen.

 

I hvert bilde ønsker jeg å gi innholdet form og harmoni slik at betrakteren får ro til å forstå.

 

Jeg forsøker å utelate det jeg oppfatter som unødvendig i den ” historien ” jeg vil fortelle.

 

Slik kan en dialog mellom betrakteren og bildet starte.  

 

Det viktigste for meg er at kunst har et grenseløst og universelt språk. 

 

- et språk som alle kan forstå.